RRR

Приложение:

  • леки за рязане материали
2 3 4 6 8 10 14 18 24
6×0,65 O O O O O O O
8×0,65 O O O O O O O
10×0,65 O O O O O O O O
13×0,65 O O O O O O O O
16×0,8 O O O O O O O O
20×0,8 O O O O O O O O
25×0,9 O O O O O O O O

Широчина х дебелина на лентата (mm)

  • O зъби с нулев преден ъгъл
  • O зъби с положителен преден ъгъл