bi-alfa Master Supreme

Приложение:

  • високо и много високо легирани стомани, като неръждаеми стомани, жароустойчиви легирани стомани

Титан, Никел легирани стомани
Никел много високо легирани стомани
Големи напречни сечения на отрязвания материал
Брой зъби в цол

  0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4
34×1,1       O O
41×1,3     O O  
54×1,6   O O O  
67×1,6 O O O    
67×1,6 O O O O  
80х1,6 O O      

Широчина х дебелина на лентата (mm)
Зъби с положителен преден ъгъл