bi-alfa cobalt M51

Приложение:

  • при екстермни условия на рязане

Специално за неръждаеми, жаро- и киселинно устойчиви стомани.
Никел легирани стомани, Титан и стомани със твърдост до 50 HRC.
Специализирани към горния диапазон от размерите на напречното сечение на отрязвания материал.

0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4 4/6
27×0,9 O O
34×1,1 O O O
41×1,3 O O O O
54×1,6 O O O O
67×1,6 O O O O
80х1,6 O

Широчина х дебелина на лентата (mm)

  • O зъби с нулев преден ъгъл
  • O зъби с положителен преден ъгъл