bi-alfa cobald M42

Приложение:

  • рязане на всички материали с якост на опън до 1400 N/mm2 (44HRC)

Брой зъби в цол при константно назъбване:

0,75 1,25 2 3 4 6 8 10 14 18
6×0,6 O
6×0,9 O O O
10×0,6 O
10×0,9 O O O O O
13×0,6 O O O
13×0,9 O O O O O O
20×0,9 O O O
27×0,9 O O O O O
34×1,1 O O O O O O
41×1,3 O O O O
54×1,3 O
54×1,6 O O O
67×1,6 O O
80×1,6 O

Широчина х дебелина на лентата (mm)

  • O зъби с нулев преден ъгъл
  • O зъби с положителен преден ъгъл

Брой зъби в цол при променливо назъбване:

0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4 4/5 4/6 5/6 5/8 6/10 8/12 10/14
6×0,6 O
6×0,9 O
10×0,6 O
10×0,9 O
13×0,6 O O O
13×0,9 O
20×0,9 O O O O O
27×0,9 O O O O O O O O O
34×1,1 O O O O O O O O
41×1,3 O O O O O O O
54×1,3 O O O O O O
54×1,6 O O O O O O O O
67×1,6 O O O O O
80×1,6 O O O O O

Широчина х дебелина на лентата (mm)

  • O зъби с нулев преден ъгъл
  • O зъби с положителен преден ъгъл