КОНТАКТИ

Адрес

ул. Харампи Джамджиев № 22
7500 Силистра, България

Телефон

+359 86 82 00 31

Факс

+359 86 82 00 31

E-mail

cimak@abv.bg

Управител

инж. Даниел Борисов

E-mail

cimak@abv.bg

VAT

BG 118506013

Фирмено дело на Силистренски окръжен съд №147 / 08.03.2000

7 + 5 =